Spring naar inhoud

Bestuur

Samenstelling dagelijks bestuur Christelijk Vrouwenkoor Sola Gratia

FunctieNaam
VoorzitterRia Bult
PenningmeesterAstrid van der Sluis
SecretarisGeja Veldman

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten.