Spring naar inhoud

Dirigent

dirigerenTies Molenhuis (1954) studeerde piano en orgel aan het stedelijk conservatorium te Groningen bij respectievelijk Luctor Ponse en Wim van Beek. Hij vervolgde zijn pianostudie bij Jet Röling aan het conservatorium te Zwolle.

Cursussen koordirectie volgde hij bij Hans van den Hombergh, Barend Schuurman en Daniël Reuss en orkestdirectie bij Zsolt Deaky. Hij is werkzaam aan het IVAK, centrum voor kunst en cultuur in Noordoost-Groningen te Delfzijl als docent piano, muziektheorie en muziekgeschiedenis. Hij verleent regelmatig zijn medewerking aan concerten als begeleider van vocale en instrumentale solisten en ensembles.

Ties Molenhuis