Spring naar inhoud

Sola Gratia met mooie koorzang in Loppersum

Op zaterdag 22 april jl. gaf het vrouwenkoor Sola Gratia uit Uithuizermeeden t.g.v. het 50-jarig koorbestaan haar tweede concert in de reeks jubileumconcerten.

Op het programma twee beroemde werken: Johann Sebastiaan Bach’s versie van het Stabat Mater van Pergolesi en het Gloria van Antonio Vivaldi. Als locatie had men gekozen voor de Petrus en Pauluskerk te Loppersum. Deze prachtige kerk is bij uitstek geschikt om muziek tot klinken te brengen en dat bleek ook deze avond zeker het geval.

Begeleid door een strijkkwartet met leden afkomstig uit Spanje, Nederland, Hongarije, Bulgarije en Pieter Pilon aan het kistorgel brachten de sopraan Else-Linde Buitenhuis, de mezzo Judith Bouma en Sola Gratia het eerste programmadeel “Tilge Höchster meine Sünden” van Bach ten gehore.
Onder de bezielende leiding van dirigent Ties Molenhuis werd het een mooie uitvoering, zeker ook dankzij de mooie koorklank van het geconcentreerd zingend koor.

Na de pauze werd het concert vervolgd met het bekende Gloria van Vivaldi: twaalf delen, waarin koordelen afgewisseld worden met sologedeelten en duetten voor sopraan en alt.
Alle delen werden zeer afwisselend van sfeer- plechtig, gedragen, opgewekt, feestelijk uitgevoerd
Enthousiast en accuraat was de begeleiding door de jonge musici van het kwartet, aangevuld met een trompettist en een hoboïst.
Feestelijk was ook de aanblik van het koor door nu gebruikte kleuraccenten.
Hoogtepunt in dit concertonderdeel, zonder afbreuk te doen aan al het andere, was wel de aria “Domine Deus” voor sopraan die met de barokhobo een duet vormde, begeleid door het orgel en een pizzicato spelende celliste. Dit deel werd door veel aanwezigen als zeer ontroerend ervaren.

De aanwezigen in de volle kerk bedankten alle uitvoerenden met een welverdiende, staande ovatie.
Sola Gratia mag terugzien op een zeer geslaagd jubileumconcert.

Gepubliceerd innieuws