Spring naar inhoud

Koorproject Requiem van Gabriel Fauré

Beste zangeressen, koorliefhebbers,

Vrouwenkoor Sola Gratia ( Uithuizermeeden) is van plan om samen met kamerkoor Capella Oecumenica ( Delfzijl) en beide o.l.v. Ties Molenhuis op 11 november 2018 een concert te geven in Farmsum.
Voor Sola Gratia staat o.a. het Requiem van Gabriel Fauré en het Ave Verum op het programma begeleid door Pieter Pilon op het orgel.
Om het uitvoeren van dit koorwerk mogelijk te maken zoeken wij vrouwen – alt, mezzo sopraan, sopraan- die als projectzanger met ons mee willen zingen.

VOOR WIE?
Wij zoeken mensen die graag zingen en enige koorervaring is wel handig.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de partijen thuis bestuderen en voorbereiden voor de aangegeven repetities .

De repetities voor de vrouwen beginnen op woensdag 12 september 2018 in Ontmoetingscentrum Het Anker te Uithuizermeeden en duren van 19.30 uur tot 21.45 uur.
Op zaterdag 6 oktober zal er een extra repetitie zijn van 9.30 tot 13.00 uur in Het Anker.

De generale repetitie is op 10 november en het concert vindt plaats op 11 november 2018 in de Farmsumerkerk, Op de Wierde 1 te Farmsum om 16.00 uur.

De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 55,00 en zijn te voldoen bij aanmelding op Rekeningnummer: NL40 RABO 0367 4276 72 ten name van Vrouwenkoor Sola Gratia o.v.v. Project 11 november 2018.

Opgave graag via het onderstaande formulier naar het emailadres: burihe@hotmail.com
Het mag ook telefonisch op nummer 06-51049119 van Ria Bult.
Opgave voor 1 juli 2018.
Laat het ons ook even weten als je niet aan het project kan meedoen.

Met vriendelijke groet,

Namens Sola Gratia
Ria Bult

KOORPROJECT 2018 Sola Gratia aanmeldingsformulier

Gepubliceerd innieuws