Spring naar inhoud

Za 26 september 2015, Kloosterkerk Ten Boer

De 10e editie van Tocht om de Noord Vandaag en morgen lopen een paar duizend mensen de zgn. ‘Tocht om de Noord’; een wandeltocht die in 2 verschillende delen van de provincie plaatsvindt.

Als eerste is het gedeelte ten noorden van de stad Groningen aan de beurt en via allerlei slingerpaadjes, grote wegen en bruggetjes komen de wandelaars ook door diverse bedrijven en gebouwen, zoals melkveebedrijven, molens, kerken, restaurants en scholen.

Door een van onze leden die ook zelf de tocht graag wil lopen, is al vroeg in het jaar de vraag gesteld of het geen idee is dat het koor ergens in 1 van de gebouwen een concertje geeft en nadat dit idee positief is ontvangen, wordt de organisatie gevraagd of er ruimte beschikbaar is in de Kloosterkerk in Ten Boer.

Dit blijkt het geval te zijn en Sola Gratia wordt ingedeeld in het programma van de Kloosterkerk. We zullen 2x 20 minuten zingen : om 11.20 uur de eerste keer en om 12.00u de tweede keer. Niet alle koorleden zijn aanwezig: een aantal loopt mee in de tocht en anderen zijn er om diverse redenen niet bij.

We beginnen met Cantilena van K. Jenkins, gevolgd door Cantique de Jean Racine van G. Fauré, As Torrents in summer van E. Elgar, Nigra Sum van P. Casals,  en sluiten af met For the beauty of the earth van J. Rutter. De beide optredens doen de wandelaars verrast opkijken wanneer ze met of zonder
nordic walkin stokken de kerk binnenlopen en velen blijven even staan of nemen plaats in de kerk om te luisteren.

Het is een prachtige, zonnige wandeldag en iedereen is dan ook goedgehumeurd. Tussen de beide optredens door worden de wandelaars met applaus van de koorleden begroet als ze de kerk binnen stappen, ter ondersteuning en als stimulans. “Zeker voor herhaling vatbaar” wordt aan het eind van het optreden geconstateerd door zowel wandelaars als koorleden.

Gepubliceerd innieuws